Esplanad

Esplanad header image 1

Avsnitt 18 - Kollektivtrafik och stadsutveckling – från Beirut till Kiruna

October 17th, 2018

Under arkitekturfilmsfestivalen, Arch Film Lund, visades filmen Beirut, Under the Bridge, som handlar om hur bristen på fungerande kollektivtrafik påverkar stadsutvecklingen i Beirut. Filmen utforskar den dagliga kampen med att återställa kollektivtrafiken i Libanons huvudstad Beirut, märkt av och fortfarande traumatiserad av inbördeskriget 1975.

Vi passade efter filmen på att spela in ett poddavsnitt för att utifrån filmen bl.a. diskutera hur viktig kollektivtrafiken är för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till stadsutveckling samt hur vi kan lära oss av att titta på hur städer i andra världsdelar gör.

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna tillsammans med en panel:

Titti Olsson, chefredaktör för tidskriften Stad

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och riksarkitekt

Per Gunnar Andersson, kollektivtrafikexpert från Trivector

Avsnitt 17 – Almedalenspecial 2 2018: Trafik för en hållbar framtid

August 22nd, 2018

Hur kan tågtrafiken utvecklas till det smartaste alternativet för långdistansresor? Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem? Vem äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet? Cyklandet har minskat – hur vänder vi utvecklingen? Det är några av de frågor vi diskuterade med ett antal experter under vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Caroline Åstrand, Fredrik Wahrolén, Anna Niska och Maria Krafft.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Alexander Börefelt.

 

Avsnitt 16 - Almedalenspecial 1 2018: Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?

July 6th, 2018

Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Många nya verktyg införs den närmaste tiden: bonus-malus, reduktionsplikt osv. Men om målet skall nås krävs också andra åtgärder, bl a när det gäller transportsnål samhällsplanering. Hur ser läget ut här? Vilka åtgärder behöver vi komplettera med för att målet skall kunna uppnås?

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 4 juli 2018.

I panelen:

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Anders Wijkman, Debattör och författare

Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister

Avsnitt 15 - Lars Strömgren om cykeltrender, elcyklarnas framfart och cykelns plats i staden

April 27th, 2018

Esplanad har träffat Lars Strömgren för att diskutera cykling och vad det är som gör just cykeln så spännande. Lars Strömgren är ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclist’s Federation.

Vi diskuterade cyklingens utveckling, vilken roll cykeln fyller i att hjälpa till att nå våra högt uppsatta klimatmål och hur vi kan skapa plats i staden för cykeln tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

Avsnitt 14 - Christer Larsson och Marcus Horning - Jordens omkrets minus två mil

February 21st, 2018

Ett samtal om hur städer kan samverka och skapa värde för varandra. Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö, och Marcus Horning, Lund om hur ett plus ett blir mer än två.

Varför behöver vi samverka och vad kan vi få ut av det? Vilka blir viktiga stadsbyggnadsfrågor framöver? Hur kommer digitaliseringen påverka stadsrummet och stadsbyggandet? Och varför behöver vi tänka tvärs och arbeta på tvärs?

I studion finns Caroline Ljungberg.

Avsnitt 13 – Blir transportsystemet nånsin jämställt?

December 19th, 2017

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Detsamma gäller män och kvinnors makt över sina egna transportval och att mäns och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och väga lika tungt. Samtidigt visar forskningsstudier och resvaneundersökningar att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, både när det gäller färdmedelsval och längden på resorna. Man kan därför fråga sig – blir transportsystemet nånsin jämställt?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 18 december. 

Med i panelen finns:

Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun

Christian Dymén, forskare, Trivector

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

Avsnitt 12 - Sofia Ulver - Om konsumtionsmönster, bilens status och plattformsekonomi

November 7th, 2017

Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på konsumtionsmönster och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden.

Vi träffade Sofia på Trivectors kontor i Lund och diskuterade konsumtion kopplat till ett mer hållbart transportsystem, bilens status nu och i framtiden, att delningsekonomi egentligen borde kallas plattformsekonomi och vilka trender och konsumtionsmönster som kommer att påverka oss framöver.

I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

Avsnitt 11 - Almedalenspecial 2: Vems ansvar är det hållbara transportsystemet?

September 8th, 2017

Är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem? Vem ska göra jobbet för att ändra våra (o)hållbara resvanor? Och vilket ansvar har egentligen fastighetsbranschen för resor och transporter? Det är några av de frågor vi diskuterade med elva experter under vårt seminarium i Almedalen 5 juli. Bland de intervjuade finns Karolina Skog, Svante Axelsson, Maria Krafft, Karin Svensson Schmidt m.fl. I studion finns Caroline Ljungberg och Björn Wendle.

Avsnitt 10 - Almedalenspecial 1: Löser ny teknik och nya tjänster transporternas hållbarhetsproblem?

July 7th, 2017

Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 5 juli 2017.

 

I panelen:

Jan Hellåker, programdirektör, Drive Sweden

Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH

Jonas Åkerman, programchef Mistra SAMS, KTH

Avsnitt 9 - Mattias Goldmann - Kommer vi att nå målet om fossilfritt transportsystem 2030?

June 7th, 2017

Esplanad har träffat Mattias Goldmann, VD på Fores och på 2030-sekretariatet. Vi diskuterade varför de tre B’na bilen, bränslet och beteendet är viktigast att arbeta med, vilka verktyg som finns inom de två första och varför det sistnämnda, beteendet inte fått lika stor plats. Dessutom pratade vi om förslaget till Sveriges nya klimatlag och vad det faktiskt kommer att innebära framöver.

När vi spelade in avsnittet hade Trump ännu inte gått ut med att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket sedan skedde 1 juni.

I studion finns Caroline Ljungberg och Christian Dymén. 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App