Esplanad

Esplanad header image 1

Avsnitt 23 – Jan Scherman om stad och land, realtidspolitik och hotet mot demokratin

February 25th, 2019

Jan Scherman är journalisten med en lång tv-karriär bakom sig, bl.a. på Aktuellt, Kalla fakta och som TV4’s vd under många år. Senast gjorde han tre mycket uppmärksammade program om demokratin på SVT, ”Länge leve demokratin”.

Esplanad har träffat Jan för att diskutera hans arbete med att försöka förstå hur demokratin verkligen mår och vad han tagit med sig från de tre programmen. Vi diskuterar de stora skillnaderna mellan stad och land, vad det betyder för demokratin och hur det hänger ihop med klimatfrågorna som är en central fråga för transportsystemets utveckling. Dessutom pratar vi om den realtidspolitik som råder och de kortsiktiga intressen som får stort inflytande.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Björn Wendle.

Avsnitt 22 - Eva Karlsson om Houdinis väg till hållbarhet

February 8th, 2019

Esplanad har träffat Eva Karlsson, vd på klädföretaget Houdini, där hållbarhet och funktion går hand i hand och är en självklar del i varumärket. Vi sågs på Houdinis huvudkontor i Nacka för att prata om hur företaget arbetar för att inte bidra till någon som helst negativ miljöpåverkan; genom rätt material, återvinningsboxar i butikerna och arbete med transporterna.

Dessutom pratade vi om delningsekonomi och om Houdinis test av kläder som tjänst, ett slags Netflix för kläder där man får hyra olika paket beroende på vad man behöver.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

Avsnitt 21 - Lena Erixon om tågförseningarna, hennes roll som GD och varför vi för behöver arbeta mer med steg 1- och 2-åtgärder

December 18th, 2018

Esplanad har träffat Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. Vi sågs på huvudkontoret i ett snöigt Borlänge, för att diskutera Trafikverkets roll och hennes vision som generaldirektör. Vi tar även upp Riksrevisionens granskning av Trafikverkets fyrstegsprincip, som Trafikverket tycker är bra och tar till sig. Erixon menar att vi måste arbeta mer med de första stegen för långsiktiga effekter. Dessutom diskuterar vi frågan kring tågförseningar och vad Trafikverket kan göra för att förbättra läget. Erixon förstår att resenärerna inte är nöjda, det är inte Trafikverket heller.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

Avsnitt 20 - Anna Johansson om att vara minister med ansvar för Sveriges infrastruktur och vad som krävs för att den ska bli hållbar

December 6th, 2018

Esplanad har träffat Anna Johansson, socialdemokratisk politiker, ordförande i arbetsmarknadsutskottet och före detta infrastrukturminister. Vi sågs i Sveriges riksdag för att diskutera hur det är att bli minister, hur mycket de 622,5 miljarderna i nationella planen egentligen räcker till och vad arbetet i arbetsmarknadsutskottet innebär. Vi diskuterar också vad som behövs för att nå våra miljömål, varför förankring är viktigt och att tågförseningarna fortfarande är ett stort problem.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson

 

Avsnitt 19 - Lukas Memborn – Blockera inte möjligheterna att bygga en stad som kan fungera med hållbara transporter

November 9th, 2018

Gamla stadsplaner var mycket tätare än dagens förtätning i städerna, trots att byggnaderna var lägre förr. Idag bygger vi inte efter behoven, och istället för förtätning ger våra planer en blockering av stadens värden. För att uppnå en mer tidsenlig planering och arkitektur krävs samverkan i större utsträckning, och t.ex. kan autonoma fordon samlas till kollektivtrafik och därmed spara yta. Hör arkitekten Lukas Memborn som grävt fram Göteborgs bortglömda stadsplaner och därför blev prisad med 2017 års Yimbypris.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

Avsnitt 18 - Kollektivtrafik och stadsutveckling – från Beirut till Kiruna

October 17th, 2018

Under arkitekturfilmsfestivalen, Arch Film Lund, visades filmen Beirut, Under the Bridge, som handlar om hur bristen på fungerande kollektivtrafik påverkar stadsutvecklingen i Beirut. Filmen utforskar den dagliga kampen med att återställa kollektivtrafiken i Libanons huvudstad Beirut, märkt av och fortfarande traumatiserad av inbördeskriget 1975.

Vi passade efter filmen på att spela in ett poddavsnitt för att utifrån filmen bl.a. diskutera hur viktig kollektivtrafiken är för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till stadsutveckling samt hur vi kan lära oss av att titta på hur städer i andra världsdelar gör.

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna tillsammans med en panel:

Titti Olsson, chefredaktör för tidskriften Stad

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och riksarkitekt

Per Gunnar Andersson, kollektivtrafikexpert från Trivector

Avsnitt 17 – Almedalenspecial 2 2018: Trafik för en hållbar framtid

August 22nd, 2018

Hur kan tågtrafiken utvecklas till det smartaste alternativet för långdistansresor? Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem? Vem äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet? Cyklandet har minskat – hur vänder vi utvecklingen? Det är några av de frågor vi diskuterade med ett antal experter under vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Caroline Åstrand, Fredrik Wahrolén, Anna Niska och Maria Krafft.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Alexander Börefelt.

 

Avsnitt 16 - Almedalenspecial 1 2018: Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?

July 6th, 2018

Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Många nya verktyg införs den närmaste tiden: bonus-malus, reduktionsplikt osv. Men om målet skall nås krävs också andra åtgärder, bl a när det gäller transportsnål samhällsplanering. Hur ser läget ut här? Vilka åtgärder behöver vi komplettera med för att målet skall kunna uppnås?

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 4 juli 2018.

I panelen:

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Anders Wijkman, Debattör och författare

Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister

Avsnitt 15 - Lars Strömgren om cykeltrender, elcyklarnas framfart och cykelns plats i staden

April 27th, 2018

Esplanad har träffat Lars Strömgren för att diskutera cykling och vad det är som gör just cykeln så spännande. Lars Strömgren är ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclist’s Federation.

Vi diskuterade cyklingens utveckling, vilken roll cykeln fyller i att hjälpa till att nå våra högt uppsatta klimatmål och hur vi kan skapa plats i staden för cykeln tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

Avsnitt 14 - Christer Larsson och Marcus Horning - Jordens omkrets minus två mil

February 21st, 2018

Ett samtal om hur städer kan samverka och skapa värde för varandra. Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö, och Marcus Horning, Lund om hur ett plus ett blir mer än två.

Varför behöver vi samverka och vad kan vi få ut av det? Vilka blir viktiga stadsbyggnadsfrågor framöver? Hur kommer digitaliseringen påverka stadsrummet och stadsbyggandet? Och varför behöver vi tänka tvärs och arbeta på tvärs?

I studion finns Caroline Ljungberg.