Esplanad

Esplanad header image 1

Avsnitt 13 – Blir transportsystemet nånsin jämställt?

December 19th, 2017

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Detsamma gäller män och kvinnors makt över sina egna transportval och att mäns och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och väga lika tungt. Samtidigt visar forskningsstudier och resvaneundersökningar att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, både när det gäller färdmedelsval och längden på resorna. Man kan därför fråga sig – blir transportsystemet nånsin jämställt?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 18 december. 

Med i panelen finns:

Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun

Christian Dymén, forskare, Trivector

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

00:0000:00

Avsnitt 12 - Sofia Ulver - Om konsumtionsmönster, bilens status och plattformsekonomi

November 7th, 2017

Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på konsumtionsmönster och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden.

Vi träffade Sofia på Trivectors kontor i Lund och diskuterade konsumtion kopplat till ett mer hållbart transportsystem, bilens status nu och i framtiden, att delningsekonomi egentligen borde kallas plattformsekonomi och vilka trender och konsumtionsmönster som kommer att påverka oss framöver.

I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

00:0000:00

Avsnitt 11 - Almedalenspecial 2: Vems ansvar är det hållbara transportsystemet?

September 8th, 2017

Är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem? Vem ska göra jobbet för att ändra våra (o)hållbara resvanor? Och vilket ansvar har egentligen fastighetsbranschen för resor och transporter? Det är några av de frågor vi diskuterade med elva experter under vårt seminarium i Almedalen 5 juli. Bland de intervjuade finns Karolina Skog, Svante Axelsson, Maria Krafft, Karin Svensson Schmidt m.fl. I studion finns Caroline Ljungberg och Björn Wendle.

00:0000:00

Avsnitt 10 - Almedalenspecial 1: Löser ny teknik och nya tjänster transporternas hållbarhetsproblem?

July 7th, 2017

Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 5 juli 2017.

 

I panelen:

Jan Hellåker, programdirektör, Drive Sweden

Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH

Jonas Åkerman, programchef Mistra SAMS, KTH

00:0000:00

Avsnitt 9 - Mattias Goldmann - Kommer vi att nå målet om fossilfritt transportsystem 2030?

June 7th, 2017

Esplanad har träffat Mattias Goldmann, VD på Fores och på 2030-sekretariatet. Vi diskuterade varför de tre B’na bilen, bränslet och beteendet är viktigast att arbeta med, vilka verktyg som finns inom de två första och varför det sistnämnda, beteendet inte fått lika stor plats. Dessutom pratade vi om förslaget till Sveriges nya klimatlag och vad det faktiskt kommer att innebära framöver.

När vi spelade in avsnittet hade Trump ännu inte gått ut med att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket sedan skedde 1 juni.

I studion finns Caroline Ljungberg och Christian Dymén. 

 

00:0000:00

Avsnitt 8 - HG Wessberg om Sverigeförhandlingen

March 27th, 2017

HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, har en gedigen bakgrund, bl.a. som stadsrådssekreterare till Fredrik Reinfeldt och sitter även som ledamot i Europeiska Revisionsrätten.

Vi träffade HG och fick svar på vad Sverigeförhandlingen är och faktiskt innehåller. HG berättade om hur Sverigeförhandlingen kan göra Sydsverige till ett arbetsmarknadsområde och det skifte som gjort att man nu satsar på infrastrukturbyggande kopplat till bostadsbyggande och inte var för sig. Dessutom om höghastighetstågen kommer att bli av och varför HG tycker att staten bör sälja sin andel i Telia. I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

00:0000:00

Avsnitt 7 – Charlotta Mellander om urbaniseringen och framtidens attraktiva städer

February 28th, 2017

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi. Hon är expert på vilka platser vi vill bo på och vilka ekonomiska konsekvenser detta leder till. Caroline Ljungberg och Eric Dahlén träffade Charlotta på Handelshögskolan i Jönköping för att diskutera kring kopplingen mellan stad och land, vilka städer som vinner i längden, urbaniseringens framfart och varför just Åre är en ort som lyckats.

00:0000:00

Avsnitt 6 - Vad betyder Trump och Marrakech för trafik, klimat och miljö?

December 21st, 2016

Mycket sker runtomkring oss; en pågående globalisering, urbanisering, en vinst för Brexit i Storbritannien och klimatskeptikern Trump som tillträder som ny president i USA. Samtligt arbetar man världen över med klimatfrågorna, som senast diskuterades under COP22 i Marrakech. Vad betyder allt detta för trafik, klimat, miljö och den framtida värld vi ska forma?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 20 december. 

Med i panelen finns:

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH

Roger Hildingsson, forskare i statsvetenskap, Lunds Universitet

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

 

00:0000:00

Avsnitt 5 - Karolina Skog: Miljöministern om Marrakech, stadsutveckling och framtiden

November 24th, 2016

Karolina Skog tillträdde i år som miljöminister efter arbete som politiker och kommunalråd i Malmö. Förutom miljöfrågor har hon även ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling. Caroline Ljungberg och Erik Stigell träffade Karolina på Miljö- och energidepartementet för att diskutera hur det är att vara minister och vad skillnaden är från hennes tidigare roll som kommunalråd. Dessutom fick vi en optimistisk rapport från COP22 i Marrakech, en uppdatering om Karolinas bild av stadsmiljöavtalen och deras succé och diskussioner om stadsutveckling, drivmedel och framtiden.

00:0000:00

Avsnitt 4 - Anders Wijkman: Om Miljömålsberedningen - når vi våra miljömål?

September 30th, 2016

Anders Wijkman har en lång bakgrund inom politiken och ideella organisationer. Han har varit riksdagsman för Moderaterna, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, och däremellan generalsekreterare för Röda Korset och Naturskyddsföreningen. Just nu har han precis avslutat sitt arbete som ordförande i Miljömålsberedningen, som lämnat sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk till regeringen. Med flertalet tuffa förslag på mål hoppas man få upp klimatpolitiken på bordet. Men kommer vi att uppnå målen? Är det ens möjligt?

00:0000:00